Eğitim Sen'den ÖMK isyanı!

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) iptal edilmesini isteyen Eğitim Sen, geçtiğimiz cumartesi günü bir basın açıklamasında bulundu.

26.09.2022 - 13:37
Haber Merkezi

   Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) iptal edilmesini isteyen Eğitim Sen, cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Düzce İl Başkanı Semih Cemşit'in de katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar eğitim sisteminde yaşanan her sorunda olduğu gibi, eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaşmıştır. Bu yaklaşımın son örneği, Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesidir. Siyasi iktidar, öğretmenler arasında halen var olan ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımlarına yenilerini eklemekle kalmamakta, eğitim sistemini rekabetçi ve eleyici bir sınav üzerinden yeniden düzenlemek istemektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Bu temel gerçeği yok sayarak öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek, farklı ücret politikaları üzerinden ayrıştırmak, öğretmenler arasındaki ilişkileri ve mesleki dayanışmayı bozacaktır. Öğretmenler arasında yapay olarak oluşturulmaya çalışılan farklı statü ve unvanların zaman içinde giderek belirginleşen sınıfsal ayrışmalar yaratması, okullarda katı ve hiyerarşik çalışma ilişkilerinin oluşması kaçınılmazdır. Öğretmenlerin mesleki birikimi ve niteliğini yok sayarak hayata geçirilmeye çalışılan, “Eşit işe eşit ücret” ilkesini yok sayan kariyer basamakları uygulaması, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürecek özellikler içeriyor. 
Aynı işi yapan, sınıfında, branşında aynı eğitim içeriğini anlatan, benzer öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayan ve öğrencileri benzer süreçlerle değerlendiren, öğretmenleri farklı statü ve maaş uygulaması üzerinden bölmeye ve ayrıştırmaya yol açacak böylesi bir düzenlemeyi başından itibaren kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Eğitim Sen olarak; öğretmenleri birbiriyle yarıştıran, onları ayrıştıran, aralarında hiyerarşi yaratan ve maaş artışını sınav sonucuna bağlayan, “eşit işe eşit ücret” ilkesini yok sayan, öğretmen emeğini değersizleştiren ÖMK na karşı iş yerlerimizden başlayarak, yerellerde ve merkezi düzeyde tüm eğitim sendikalarının bir araya gelerek, ortak tutum belirlemesi taleplerimizin karşılık bulması gerekliliğini bir kez daha dile getiriyoruz." 

Kariyer sınavı yapılmamalı

   "Siyasi iktidar eğer bir meslek kanunu yapmakta samimi ise yapması gereken tek şey öğretmenlik mesleği açısından uluslararası düzeyde kabul gören en önemli belge olan “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” na uygun bir düzenleme yapmalıdır. ILO ve UNESCO ortak belgesi olarak 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ve Türkiye tarafından da onaylanan tavsiye kararı öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı adımdır. Öğretmenlerin sadece okul içinde değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin önemini, uluslararası düzeyde belgeleyen, öğretmenlerin tüm sorunlarını ele alan ve durumlarını tüm ayrıntıları ile düzenleyen bir metindir. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir Meslek Kanununu kabul etmemiz mümkün değildir. Eğitim Sen, yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.  Nitelikli eğitim için öngörülen iyileştirmelerde, öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Siyasi iktidardan talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK’ nın iptal edilmesidir. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı” temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır."

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Burası Düzce Gazetesi (www.burasiduzce.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.