Tarım arazilerinin sanayiye ve imara açılması davalık oldu!

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Düzce Temsilciliği, Düzce 1. OSB'nin tarım arazisine genişletilmesi ve iki mahallede tarım arazilerinin imara açılmasına karşı dava açtı.

Tarım arazilerinin sanayiye ve imara açılması davalık oldu!
11.05.2022 - 15:15
Güncelleme 11.05.2022 - 15:29
Özel Haber

   HABER: Yiğit Batu Maradit

   TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Düzce Temsilciliği, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin tarım arazisine genişletilmesi ve Arapçiftliği ve Sarayyeri mahallelerinde tarım arazilerinin konut ve yol yapılması amaçlı olarak tarım dışına çıkarılması kararlarına karşı dava açtı. 

   Açılan davalar kapsamında söz konusu bölgelerdeki tarım arazilerinin konut, yol ve sanayiye açılması kararının iptali talep edildi.

   Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Düzce Temsilcisi Ahmet Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“TARIMSAL ÜRETİM STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

   “Dünyada 2007 yılında başlayan küresel kriz sonrası özellikle 2008 yılında ortaya çıkan gıda krizinin ve gıda malları fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak gıda üretimi ve kendine yeterlilik konusu tekrar gündeme geldi. Yine son zamanlarda yaşanan salgın ve savaş ortamı bir kez daha gösterdi ki tarımsal üretim bir ülke için stratejik öneme sahiptir.

   AB ülkeleri ile Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkeler Afrika ve Asya ülkelerinden büyük yüz ölçümlere sahip arazileri kiralamaya başladı. Hatta bazı ülkelerde verimli arazi varlığının yüzde 20 ila 40’ı başka ülkelerin şirketlerinin yönetimine geçti.

   Türkiye'nin, son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 8,2'sini, toplam tarım alanlarının da yüzde 5,22'sini kaybetmiştir. Yüzölçümü, söz konusu alandan daha küçük 87 ülke bulunuyor.”

“SANAYİYE VE İMARA AÇILMASI DOĞRU DEĞİL”

   “Tarım topraklarının kaybı geri dönüşü olmayan kayıplar yaratacağından, bu alanların sanayiye ve imara açılması doğru değildir. Salgın hastalıklar, kuraklık tehlikesi, küresel ısınma gibi çevresel felaketler sağlıklı gıdaya ulaşımı da engellemektedir. Bu nedenle elimizdeki yeniden üretilmesi mümkün olmayan toprağı tarımsal amaç dışında kullanmaya her vatanseverin izin vermemesi gerektiği bilinci ile...

   Organize sanayi bölgesinin genişlemesi hususunda, Düzce İli Toprak Koruma Kurulunun 12/06/2021 tarih 6 sayılı kararının 1.maddesinde; Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün talebi üzerine Merkez İlçesi Beyköy Beldesinde bulunan 2.102.600,00 m² sulu ve dikili tarım arazilerinin Düzce OSB genişleme alanı olarak kullanılması için tarım dışına çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verilmiş, bu karar Bakanlık oluru ile kesinleşmiştir.

   Tarım dışına çıkarılan araziler Düzce İli Büyük Ovası sınırları içinde kalmaktadır. Sulu Mutlak ve Dikili Tarım Arazileridir, toprak yapısı 1.sınıf olup ülkemiz tarım topraklarının en kaliteli %1-2 lik kısmında yer almaktadır. Ayrıca Düzce ovası sulaması Rehabilitasyon Projesi ' içerisinde kalmakta olup bu nedenle sulama potansiyeli yüksektir.”

2007 YILINDA DA GENİŞLETİLMEK İSTENMİŞTİ

   “Ayrıca Gümüşova OSB sahası, yüzölçümü ve D-100 karayoluna ve diğer ulaşım imkanlarına yakınlığı nedeniyle alternatif durumunda olduğu halde değerlendirilmemiştir, çünkü OSB kendisine bitişik arazileri istemiştir. Ayrıca bu araziler 2007 yılında da OSB genişleme sahası yapılmak istenmiş ancak odamızın açtığı dava neticesinde yargı kararı ile iptal edilmiştir. 

   Düzce İli Merkez İlçesi Beyköy Beldesinde bulunan tarım arazilerinin Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının Uygun Bulunmasına ilişkin 23.12.2021 tarih ve E-58125898-230.04.02-3870581 sayılı davalı idare işleminin öncelik ve ivedilikle yürütülmesinin durdurulmasına ve iptali talebiyle 18.03.2022 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak dava açmış bulunmaktayız.

   Düzce Belediye Başkanlığı’nın Arapçiftliği ve Sarayyeri mahallesinde konut ve yol talebi hususunda, Düzce İli Toprak Koruma Kurulunun 14/07/2021 tarih 7 sayılı kararının 8.maddesinde; Düzce Belediye Başkanlığının talebi üzerine Merkez İlçesi Arapçiftliği ve Sarayyeri Mahallesinde bulunan yaklaşık 397.107,00 m² sulu tarım arazisinin konut ve yol yapılması amaçlı olarak tarım dışına çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verilmiş, bu karar dava konusu Bakanlık oluru ile kesinleşmiştir.”

“BAKANLIĞIN OLUR VERMESİ OLACAK ŞEY DEĞİL”

   “Tarım dışına çıkarılan arazilerin planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olduğu, sulu tarım arazilerinden oluştuğu konusunda bir tereddüt yoktur. Buna rağmen Kurulun izin vermesi ve Bakanlığın olur vermesi olacak şey değildir. Günümüzün sıcak sorunu tarım, gıda iken konut ve yol için bu kararın alınması hukuka aykırıdır.

   Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını düzenleyen 5403 Sayılı Kanunun 13.maddesinde, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, ilgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. Dava konusu işlemle ilgili olarak Kanunun aradığı şekilde bir Kamu yararı Kararı da bulunmamaktadır. Bakanlık tarafından alınmış bir kamu yararı kararı yoktur. Ayrıca alternatif alan araştırması yapılmamıştır.

   Söz konusu sulu mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma açılması sonucu telafisi imkansız zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır.

   Yukarıda açıklanan nedenlerle; Düzce İli, Merkez İlçesi, Arapçiftliği ve Sarayyeri Mahallesinde bulunan toplam 397.107,00 m² alanın Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının Uygun Bulunmasına ilişkin ilgili idare işlemlerinin öncelik ve ivedilikle Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptali talebiyle 18/02/2022 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak dava açmış bulunmaktayız.

   Odamızın ve değerli Düzcelilerin desteği ile topraklarımızın heba olmasını önleyeceğimize olan inancımız tamdır.”

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Burası Düzce Gazetesi (www.burasiduzce.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.