İlaçlama ekibi Konuralp’te!
Pazar alanında zemin düzenlendi!